ECCP Teaching Team

Kais Gannouni - Tunisia

Kais Gannouni - Tunisia

Excellentia International Institute - President & CoFounder

ICF ACC Coach

Kais Gannouni - Tunisia

Excellentia International Institute - President & CoFounder

Katherine Kolpov - Canada

Katherine Kolpov - Canada

Excellentia International Institute - Vice-President & CoFounder

ICF PCC Coach

Katherine Kolpov - Canada

Excellentia International Institute - Vice-President & CoFounder

Panagiotis Ntouskas - Greece

Panagiotis Ntouskas - Greece

ICF ACC Coach

Panagiotis Ntouskas - Greece

Natasha Vascic - Dubai

Natasha Vascic - Dubai

ICF ACC Coach

Natasha Vascic - Dubai

Ujjal Gupta

Ujjal Gupta

ICF PCC Coach

Ujjal Gupta