ECCP Teaching Team

Kais Gannouni - Tunisia

Kais Gannouni - Tunisia

Excellentia International Institute - President & CoFounder

ICF ACC Coach

Kais Gannouni - Tunisia

Excellentia International Institute - President & CoFounder

Katherine Kolpov - Canada

Katherine Kolpov - Canada

Excellentia International Institute - Vice-President & CoFounder

ICF PCC Coach

Katherine Kolpov - Canada

Excellentia International Institute - Vice-President & CoFounder

Yassine Chaker - Tunisia

Yassine Chaker - Tunisia

Excellentia International Institute - Coaching Program Director

ICF ACC Coach

Yassine Chaker - Tunisia

Excellentia International Institute - Coaching Program Director

Karen Atkinson - USA

Karen Atkinson - USA

ICA Cerified Coach

Karen Atkinson - USA

Gail Mohammed - Trinidad & Tobago

Gail Mohammed - Trinidad & Tobago

ICF ACC Coach

Gail Mohammed - Trinidad & Tobago

Panagiotis Ntouskas - Greece

Panagiotis Ntouskas - Greece

ICF ACC Coach

Panagiotis Ntouskas - Greece

Natasha Vascic - Dubai

Natasha Vascic - Dubai

ICF ACC Coach

Natasha Vascic - Dubai

Ujjal Gupta

Ujjal Gupta

ICF PCC Coach

Ujjal Gupta